Opsætnings vejledning - SJPhone
         
Hvis du ønsker at benytte SJPhone som din telefon klient kan du her læse hvordan du henter, installerer og sætter den op.

Hent klienten
Først skal du naturligvis hente og installere klienten.
Fra denne side kan du hente en kliente til både PC (Windows) og MAC

Installer klienten
Når klienten er hentet ned dobbeltklikker du på ikonet for at starte installationen. Du guides gennem de forskellige skridt i installationen så den skulle ikke volde de store problemer.

Opsætning af klienten
Når installationen er fuldført vil det første billede du ser være det der er vist på Figur 1.
For at komme i gang med opsætningen trykker du på det lille ikon (Hammer og skruetrækker) i midten af programmet. Se Figur 1.


Figur 1.

Dernæst trykker du på fanebladet "Profiles", og trykker "New..." se Figur 2.


Figur 2.

Udfyld feltet som vist på Figur 3, og tryk "OK".
(Du behøver ikke kalde den Provobis det er kun hvordan navnet vises i opsætningen.)


Figur 3.

Tryk nu på "SIP Proxy" fanebladet og udfyld felterne som vist på Figur 4. Tryk derefter "OK"


Figur 4.

Du bliver nu spurgt om dit brugernavn og adgangskode.
Dit brugernavn er det 7 cifrede nummer der starter med 5 (5xxxxxx) og adgangskoden er den du selv har valgt på siden. Se Figur 5.


Figur 5.

Du skulle nu være klar til at ringe og modtage opkald.
Hvis din SJPhone ser ud nogenlunde som på Figur 6 er alting korrekt konfigureret og din ProVobis telefoni er klar til brug.


Figur 6.

Har du problemer med at få din softphone til at virke er du altid velkommen til at sende en support forespørgsel, tryk her for support