Tilslutnings vejledningTilslutning af ledninger
Dette er en vejledning i tilslutning af ProVobis 0101 telefonienhed til internettet.
Et standard netværkskabel tilsluttes internet-udstyret, nøjagtig som ved tilslutning af en PC.
Den anden ende af netværkskablet sættes i indgang (B), telefonen tilsluttes i indgang (D) og strømforsyningen tilsluttes i indgang (A).

Check for klartone
Der ventes et minut (på at enheden starter op) og røret løftes på den tilsluttede telefon. Hvis der er klartone har telefonienheden forbindelse til Comflex telefoniserveren og der er forbindelse til telefoninettet. Dette betyder at der kan modtages og foretages opkald fra den tilsluttede telefon.

Tilslutning af flere computere (switch funktion)
Man kan tilslutte flere computere på indgangene markeret 2-4 (C), her kan tilsluttes op til 3 computere. Telefonienheden er sat op til DHCP, og får derfor automatisk tildelt en IP-adresse.

Fejlsøgning
Hvis der ikke er nogen klartone i telefonen der er tilsluttet telefonienheden kan følgende gøres:
Telefoni enheden skal genstartes, dette gøres på følgende måde. Træk det sorte runde strømstik (A) ud af enheden og vent et par sekunder og sæt derefter stikket ind igen.
Der går ca. 60 sek. før enheden er startet op, tjek efterfølgende om der er kommet klartone i telefonrøret.


Hvis det ikke virker eller du har modtaget den ukonfigureret
Skulle der ske det at din enhed ikke registrer sig viser vi her en vejledning i hvordan du manuel kan kontrollere opsætningen på din enhed.


[ Vejledning i opsætning af enhed ]
[ Hvordan finder jeg IP adressen på min enhed? ]


Vejledning i opsætning af enhed
Du skal bruge din Internet browser (f.eks. Internet Explorer) for at konfigurere din ProVobis enhed.
F or at komme i kontakt med enheden skal du kende dens IP adresse. Har du en router eller anden enhed der uddeler IP adresser vil du som regel kunne se den tildelte adresse på DHCP serveren. Hvis du ikke ved hvordan dette gøres bedes du konsultere din manual eller forhandler af netværks udstyret.

Når du kender IP adressen på enheden åbner du din internet browser og skriver IP adressen ind i adresse baren. Se Figur 1.


Figur 1.

Du bliver her spurgt om et brugernavn og en adgangskode. Som standard er brugernavnet root og adgangskoden er tom. Har du en fra Comflex prækonfiguerert enhed er brugernavn "root" og adgangskoden er den adgangskode du har valgt.
Tryk herefter på "OK".
For at opsætte SIP parametrene på din enhed skal du trykke på "SIP Information" ovre til venstre.
Indtast information som vist på Figur 2.
De eneste information som varirerer er de tre nedenstående
Line1 Number:
dit 5xxxxxx nummer
Line1 Account: Dit 5xxxxxx nummer
Line1 Password: Din valgte adgangskode


SIP konfigurationFigur 2.

Herefter trykker du "OK" nede i bunden.
Tryk nu "Commit Data" ovre i den venstre menu og tryk på "COMMIT" knappen til højre.
Til sidst trykkes "Reboot System" i venstre menuen og trykderefter på "REBOOT" knappen til højre.
Der går ca. 40 sekunder fra du trykker REBOOT til enheden er klar til brug.

Herefter er det blot at løfte røret og høre om der er klartone.


Hvordan finder jeg IP adressen på min enhed?

Der er flere måder du kan finde IP adressen på din ProVobis enhed.
Efter du har tændt for den og sluttet den til netværket vil enheden få tildelt en IP adresse hvis du har en DHCP kørende i netværket.
Det kan enten være i form af en ADSL router eller et Access point. Man kan som regel let finde IP adressen ved at prøve at "pinge" adresser der ligger tæt op af den adresse ens computer har, da DHCP serveren for det meste vil tildele en adresse der ligger i nærheden af computerens adresser.

Find netværks adressen og søg efter enheden med ping
For at se computerens egen IP adresse trykker man "Start -> Kør" og skriver "Cmd" og trykker "OK", se Figur 3.


Figur 3.

Nu kommer det en såkaldt "Command Prompt". Heri starter man med at skrive "ipconfig" og man kan herved aflæse IP adressen.


Figur 4.

Som vist på Figur 4 er IP adressen i dette tilfælde 10.1.1.52. Her vil det være naturligt at prøve og pinge 10.1.1.50 - 55 for at se om der er noget der svarer.
Skriv "ping IP_ADRESSE", f.eks. "ping 10.1.1.51" og tryk derefter på enter.
Hvis noget svarer på pingen vil det se ud som på Figur 5.


Figur 5.

Får man svar fra en enhed man ikke har set adressen på før er det med stor sandsynlighed din ProVobis tele adapter. Gå til [ Vejledning i opsætning af enhed ] for at sætte enheden op.