Abonnement
         
Abonnement pr. måned udgør kr. 20,00. Abonnementet trækkes automatisk hver den sidste i måneden.

Første gang trækkes der forholdsmæssigt, således at der kun betales for de dage man har haft et
nummer hos ProVobis.